Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

  1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy (objednávky) bez uvedenia dôvodu do 14 dní.

O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný informovať predajcu cez „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorého odkaz je  zverejnený na stránke internetového obchodu,  telefonicky na čísle +421918 337 245, alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese objednavky@tattoosupply.sk .

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu ihneď po odstúpení od zmluvy. Pri vrátení tovaru prepravnou spoločnosťou znáša kupujúci náklady spojené s prepravou.

  1. Práva a povinnosti predávajúceho

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov spojených s predajom tovaru.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy